Ordriket

Ordriket trinn 7
7. trinn

Velkommen inn i Ordriket!

Her finn du animasjonar, interaktive oppgåver, skriveinspirasjon, ekstramateriell til læraren og inngangar til dei digitale bøkene.

Tilgang til dei digitale bøkene får du ved å sende ein e-post til digitalt@fagbokforlaget.no eller ringe 55 38 66 60. Her får du også hjelp til innlogging og anna brukarstøtte.

Nettstaden er under utvikling. Førespurnader om innhald kan rettast til undervisning@fagbokforlaget.no

 
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies