Dra setning til bilete

Dra setninga til rett bilete.