Sorter fellesnamn og særnavn

Sam, Ina, Trofast og Toyota er døme på særnamn eller eigennamn.

Gutt, jente, hund og bil er døme på fellesnamn.