Vel rett svar

1. Kva for eit pronomen er eit personleg pronomen i 1. person?

2. Kva for eit personleg pronomen kan vere både subjektsform og objektsform?

3. Kva for eit pronomen er eit spørjepronomen?

4. Kva for eit personleg pronomen står i objektsform av 2. person fleirtal?

5. Kva for eit personleg pronomen står i objektsform?

6. Kva for eit personleg pronomen kan vere både subjektsform og objektsform?

7. Kva for eit personleg pronomen står i 1. person eintal?

8. Kva for eit personleg pronomen står i 2. person eintal?

9. Kva for eit personleg pronomen står i 3. person fleirtal?