Vel ord med sj-lyd

Vel rett skrivemåte for sj-orda i setningane.


4B_kap11_skjorte.jpg

Per tek på seg når han skal pynte seg.

Jenny tek på seg når ho skal pynte seg.

Vi drog i dyreparken for å sjå på .

På stranda plukkar vi som vi tek med heim og pyntar med.

Familien min har hytte på .

dreg ofte på tokt om natta.