Finn rett preposisjon

Sjå på biletet. Hjelp Ina med å velje rett preposisjon.


2B_kap12_oppg4.jpg

Jane går Karl.

Karl går Jane og Sam.

Ina går Sam.

Karl held ei bøtte handa.

Ina pirkar Sam skuldera.