Skriv ord med kj-lyd

Skriv ord til bileta. Byrjar ordet med kj-, ki-, ky- eller tj-?

kap 4 oppg 10_kjeks.jpg kap 4 oppg 10_kjoeleskap.jpg kap 4 oppg 10_kirke.jpg kap 4 oppg 10_kjelke.jpg
kap 4 oppg 3_kylling.jpg kap 4 oppg 10_tjern.jpg kap 4 oppg 10_kikkert.jpg kap 4 oppg 10_kirsebaer.jpg