Gjer om frå presens til preteritum

Gjer om frå presens til preteritum.

Sam syklar fort til jobb.
Petter spring altfor sakte.
Eg grev eit hol i jorda.
Det brenn i peisen vår.
Eg er så tørst.