Skriv spørsmål

Skriv spørsmåla under bileta som passar.

Kor langt svømmer Sara?
Kva et Leo?
Kven speler fotball?

kap 11 oppg 3 et-barn-som-spiller-fotball.jpg


kap 11 oppg 3 ei-jente-som-svoemmer.jpg


kap 11 oppg 3 en-gutt-som-spiser-is.jpg