Skriv til bilete

Skriv orda til rett bilete.

and, hund, hand, jordbær, kveld, strand

kap7_oppg3.3_strand.jpg kap7_oppg3.3_jordbaer.jpg kap7_oppg3.3_haand.jpg
kap7_oppg3.3_kveld.jpg kap7_oppg3.3_hund.jpg kap7_oppg3.3_and.jpg