Vel rett ord

Skal det vere o eller å i orda som manglar? Set inn rett ord i setningane.


Garden hadde ein stor .

Eg måtte å vere heime klokka fem.

Mamma er det same som

Det finst i heile Skandinavia og Finland.

Etter alt regnvêret hadde alt vorte heilt .

Ida hadde leika ute i snøen, og da ho kom inn, mangla ho ein .

Ina lagde en snømann.

Juletreet i stua.