Legg til orddelar


1. Kva orddel kan du leggje til «glede» for å lage eit adjektiv?

2. Kva orddel kan du leggje til «leie» for å lage eit substantiv?

3. Kva orddelar kan du leggje til «ro» for å lage eit adjektiv som betyr det motsette av å vere stille / i ro?

4. Kva orddel kan du leggje til «dyr» for å lage eit slags antonym?

5. Kva orddelar kan du leggje til «fatte» for å lage eit substantiv som betyr «ein som skriv bøker»?