Skriv inn type adverb

Skriv inn kva type adverb som er i listene.


veldig, litt, heilt =

oppe, fram, hit, ned =

ofte, snart, no, deretter =

ille, sånn, høgt, bra =