Set inn spørjeord

Set inn spørjeord som passar.

Korleis, Kva, Kva for ein, Kva for eit, Kvar, Kven, Kvifor

reiser saman med onkel Ola?

by landar dei i?

årstal er det?

vil onkel Ola ha saltmat?

har Arne Brimi laga å ete?

skal dei stoppe neste gong?

skal dei komme seg vidare?