Dra ord til bilete

Plasser orda rett på illustrasjonen.