Plasser preposisjonar på bilete

Plasser preposisjonane på rett stad i illustrasjonen.