Vel rett skrivemåte

Skal orda skrivast saman eller ikkje?


Huset vi bur i, er ei .

Veit du kven er?

Rudolf var ein .

Iskrem er .

Iskrem er .