Sett strek mellom ord og bilete

Sett strek mellom ord og bilete. Klikk på rutene.