Finn på ord


1. Ein person som ringjer mykje, kan vi kanskje kalle …?

2. Ein reiskap vi bruker til å helle ut væske med, kan vi kanskje kalle …?

3. Ein person som klatrar i fjell og tre, kallar vi …?

4. Ein person som flyt i vatn, kan vi kanskje kalle …?

5. Ein reiskap som vatnar blomane, kan vi kalle …?

6. Ein person som roper, kan vi kanskje kalle …?

7. Ein person som hoppar, kan vi kalle …?