Alfabetiser bøkene

Brita bibliotekar øver seg på å setje bøker på riktig plass i hylla. Hjelp henne med å sortere forfattarnamna i alfabetisk rekkjefølgje.