Skriv inn rett konjunksjon

Fyll ut med rett konjunksjon.

kap6_oppg9_hummer og kanari.jpg

Vil du ha fisk kjøtt?

Vil du både ha fisk kjøtt?

Eg veit ikkje om eg skal gå sykle.

Eg syklar å komme fortare fram.

Eg spring fortare enn du, eg vinn.