Vel oppslagsform av substantivet

Finn rett oppslagsform av substantivet.


stolar –

eit skap –

garasjen –

hundane –

ein katt –

traktoren –

jenta –