Sett strek mellom verb og bilete

Finn rett verb til bileta. Klikk på rutene.