Vel rett ord på nynorsk

Setningane under står på nynorsk. Vel riktig spørjeord.


heiter du?

er læraren din?

har ein kenguru lomme på magen?

kom du deg til skulen?

bur du?