Skriv ord med EI

Les orda. Skriv ordet på rett stad.

grein, kjøttbein, peis, rein, reir, stein

kap1_oppg15_stein.jpg peis.jpg kap1_oppg15_grein.jpg
kjoettbein.jpg rein.jpg kap1_oppg15_reir.jpg