Skriv rett determinativ

Skriv inn rett determinativ i setningane.


bøker er meir spennande enn andre.

Guri kunne songane utanåt.

Venke kom på tankar.

Du bør nok køyre ein veg.

sommar dreg vi på hytta.

Nokre gonger går gale.