Bøy svake og sterke verb

Bøy verba i preteritum. Skriv inn.


Presens Preteritum
sparkar
får
stuper
spring
skjelv
dusjar
treffer
rømmer
flyt
skriv