Skriv inn konjunksjonar i teksten

Fyll ut med rett konjunksjon.

Willy Wonka og den indiske prinsen

– Prins Pondicherry skreiv eit brev til Willy Wonka, fortalde bestefar Joe, – spurde om han kunne tenkje seg å komme til India byggje eit stort palass av berre sjokolade …

– Gjorde Willy Wonka det, bestefar?

– Du kan skjøne at han gjorde det! eg skal seie det vart litt av eit palass! Det hadde hundre rom, alt var laga av sjokolade, sementen som heldt dei saman, var sjokolade. Vindauga var av sjokolade, alle veggene taka var av sjokolade, golvteppa også, bileta på veggene, møblane alle sengene, når du skrudde på kranene i baderomma, strøymde det varm sjokolade ut av dei!

Da alt var ferdig, sa Willy Wonka til Prins Pondicherry: «No vil eg berre seie deg at palasset nok ikkje vil halde seg så veldig lenge, så det er best at du tek til å ete av det med ein gong.»

«For noko tull,» svarte Prins Pondicherry. «Eg vil da ikkje ete av palasset mitt! Ikkje så mykje som smake på eit trappetrinn eller sleikje på veggene, vil eg! Eg vil bu i det!»

Men Willy Wonka hadde sjølvsagt rett, ikkje lenge etter kom det ein forferdeleg varm dag med brennande sol, så tok palasset til å smelte, til slutt seig det heilt saman. Den galne prinsen som akkurat da låg sov i stova si, vakna oppdaga at han låg svømte rundt rundt i ein stor brun seig sjokoladesjø!