Skriv inn rett form av adjektivet

Set inn rett form av adjektivet.


Vi står framfor det huset. (stor)

Jens og Aksel er to gutar. (morosam)

Sola er , og sitronane er også . (gul)

Vi er det laget. (god)

Vi sit på graset som er . (grøn)