Vel ord med o eller u

Skal det vere o eller u i orda som manglar? Set inn rett ord i setningane.


Han følte seg .

pappen er ein fin fugl.

Høna .

Ein prest er ikkje det same som ein .

Dei gamle sit og .

Det var kaldt utan .

Det var eit tungt på den gamle kista.

døra etter deg, sa pappa.

Hanen så høgt at eg vakna.

Kanarifuglen er .

Vi skulle heilt opp på fjell.

Ski hadde brekt.