Kva for ord har stum konsonant?

Kva for ord skal vi fram til her? Orda skal innehalde stum konsonant.


åker →

besøkjande →

bygningen →

mektig dyr med gevir →

finnes inni hovudet vårt →

står mellom eigendommar →