Vel rett form av verbet

Set inn rett form av verbet i setningane.


I går eg kake.

Eg er flink til fort.

Petter alt han orka.

Bestemor meg i går kveld.

Eg har lyst til eit hol i bakken.