Oppslagsform av verb

Finn rett oppslagsform av verbet.


syng –

svømt –

spring –

gjekk –

græt –

køyrt –

å sitje –