Set inn rett ord

Vel riktig ord i setningane.


heldt seg fast i til hesten.

Guten byrje på ein ny .

Mamma sa eg måtte halde opp å , sidan vi hadde så å gjere.

Eg kjem snart, eg må desse to kassene inn i huset.