Plasser substantiv på biletet

Plasser substantiva på rett plass i biletet.