Vel teikn etter setningane

Bruk rett teikn etter setningane: punktum, utropsteikn eller spørsmålsteikn.

kap 7 oppg 4.jpg

Hurra

Pass opp

Kvar er du

Eg skal på fotballtrening

Kvar skal du

Eureka

Kvifor er du så sint