Vel ord som passar

Set inn dei orda som passar best.


Mange meiner ein drake er eit .

I klasserommet er det alltid ein til stades.

Onkel Skrue er rik.

Kari vil meg ein løyndom.

Å vinne gull er vanskeleg, men ikkje .

Onkelen min skriv bøker og er .

Å tru betyr det same som å .

På trykkjeriet har dei ein diger .