Bestem type adverb

Sjå på adverba. Kva for ein kategori adverb høyrer dei til?


1. snart

2. bra

3. oppe

4. plutseleg

5. nokså

6. dessverre