Y y

Kor mange lydar har ordet. Set saman bilde med riktig antall stavingar.